+91 94286 21600
શ્રી સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ સમસ્ત બ્રહ્મસમાજ

જય સોમનાથ

જે અમૃત પીવે છે તેને દેવ કહે છે, પણ
જે ઝેર પીવે તેને મહાદેવ કહે છે.

શ્રી સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ સમસ્ત બ્રહ્મસમાજ

આદિ શંકરાચાર્ય

માત્ર તે જ સાચા અર્થમાં ભગવાનના મંદિરે પહોંચે છે
જેઓ ધન્યવાદ આપવા જાય છે, પૂછવા નહિ.

Good Experience
In Last

30

Years
About Us

SHREE SAURASHTRA-KUTCH SAMAST BRAHMSAMAJ


Shree Saurashtra-Kutch Samast BrahmSamaj is such an established name in Saurashtra & Kutch region that most Samast brahmans are well known about the organization. For 38 years this organization works hard for society. Holders with executive authority of various divisions of Shri Saurashrashtra Kutch Samast BrahmSamaj and other various brahmins caste-related organizations who work in 12 districts in Saurashtra and Kutch region.


This organization established date: 16-5-1982 and founder members are like

  • Shri Pranbhai Joshi –Rajkot
  • Shri Balkrishna Sukla - Rajkot
  • Shri VaidhKantibhaiJani - Rajkot
  • Shri Narmada Shankar Upadhyay - Rajkot
  • Shri Jayanandbhai Prabhujibhai Jani -Kodinar
  • Shri Narotambhai Kalyanji Purohit - Kodinar
  • Shri Pravinbhai Bhatt - Rajkot
THIS ORGANIZATION COVER OF

12 districts of Saurashtra and Kutch region districts

Mr. Pankajbhai P.Rawal (President)

Mr. Pradipbhai Maganbhai Joshi (Mahamantri)

Mr. Ajay Kumar Vinodaray Rawal (Member)

Mr. Amitbhai Nautamalal Khira (Member)

Mr. Prafullabhai M.Vasu (President)

Mr. Narendrabhai D.Trivedi (Mahamantri)

Mr. Vallabhbhai V.Joshi (Member)

Mr. Nayanbhai B.Vyas (Member)

Mr. Gautambhai Dave (President)

Mr. Shashikantbhai Teraiah (Mahamantri)

Mr. Brijeshbhai Vyas (Member)

Mr. Bhavinbhai Trivedi (Member)

Mr. Sunilbhai K. Mehta (President)

Mr. Alkeshbhai A.Acharya (Mahamantri)

Mr. Prashantbhai S.Bhatt (Member)

Mr. Tejasbhai H. Rawal (Member)

Mr. Tansukhbhai Thakar (President)

Mr. Parthivbhai Joshi (Mahamantri)

Mr. Ashwinbhai Trivedi (Member)

Mr. Paragbhai Trivedi (Member)

Mr. K.D.Pandya (President)

Mr. Maheshbhai H.Joshi (Mahamantri)

Mr. Gijubhai Vikma (Member)

Mr. Ureshbhai G.Rawal (Member)

Mr. Tusharabhai Pandaya (President)

Mr. Vishalbhai Vora (Mahamantri)

Mr. Dineshbhai Joshi (Member)

Mr. Nishantbhai H Rushi (Member)

Mr. Premshankar P.Joshi (President)

Mr. Girishbhai B.Vyas (Mahamantri)

mr. dharmendrakumar m. Joshi (Member)

Mr. Dushyant G Mehta (Member)

Mr. Bharatbhai Ojha (President)

Mr. Chintanbhai Bhatt (Mahamantri)

Mr. N.N.Bhatt (Member)

Mr. Babubhai Varalwa (Member)

Mr. Vipulbhai P. Joshi (President)

Mr. Jigneshbhai Thakar (Mahamantri)

Mr. Vijaybhai Rajayguru (Member)

Mr. Dilipbhai A. Vyas (Member)

Mr. Alkeshbhai P. Bhatt (President)

Mr. Kamalbhai Kishorebhai Trivedi (Mahamantri)

Mr. Narendrabhai Baldevbhai Dave (Member)

Mr. Jitendrabhai Gheerjlal Vyas (Member)

This organization affiliated to all India Brahmin Federation Reg. No. 193/1984.

This organization affiliated to Samast Gujarat Brahmsamaj Rajya Kaksha Matrusantha Established - 1987 founder president Shri Prahladbhai Shukla Ahmedabad and Mahamantri Shri Ajitbhai Shashtri Reg. No. F/4982/Ahmedabad Date : 16-5-1995.